KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI BANDA PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI NGIFI- LARIANGI LIYA, PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

Selasa, 17 April 2012

NAMA-NAMA RAJA DAN SULTAN YANG MEMERINTAH DI BUTON

OLEH : ALI AHMADI (WAKIL SEKRETARIS LEMBAGA FORUM KOMUNIKASI KABALI-INDONESIA) 1. RAJA KE-1 : WA KAA KAA (PERTENGAHAN ABAD XIV) 
 2. RAJA KE-2 : BULAWAMBONA - (ABAD XIV - AWAL ABAD XV) 
 3. RAJA KE-3 : BANCAPATOLA – BATARAGURU (AWAL ABAD XV) 
 4. RAJA KE-4 : TUARADE - SANGIA yi SARA JAWA (AKHIR ABAD XV)
 5. RAJA KE-5 : RAJAMULAE - SANGIA yi GOLA ( UMAR IDHAM ) --- (AWAL ABAD XVI-1538)
 6. RAJA KE-6 : LAKILAPONTO- MURHUM- KAIMUDDIN KHALIFATUL KHAMIS TIMBATIMBANGA (1538 – 1584), RAJA TERAKHIR dan SULTAN KE-1. 
 7. SULTAN KE-2 : LA TUMPARASI KAIMUDDIN- OPUTA MOSABUNA yi BOLEKA 1584 - 1591
 8. SULTAN KE-2 : LA SANGAJI KAIMUDDIN- SANGIA MAKENGKUNA 1591 - 1597 
 9. SULTAN KE-3 : LA ELANGI- DAYANU IKHSANUDDIN - OPUTA MOBOLINA PAUNA 1597 - 1631 
 10. SULTAN KE-4 : LA BALAWO- ABDUL WAHAB- SANGIA yi WATOLE 1631 - 1632 
 11. SULTAN KE-4 : LA BUKE--GAFURUL WADUDU - MOSABUNA yi KUMBEWAHA 1632 - 1645.
 12. SULTAN KE-5 : LA SAPARIGAU - OPUTA MOGAANA PAUNA 1645 - 1647 
 13. SULTAN KE-6 : LA TJILA-MARDAN ALI- OPUTA IGOGOLI yi LIWUTO 1647 - 1654
 14. SULTAN KE-7 : LA AWU - MALIK SIRULLAH - OPUTA MOPOSURUNA ARATAANA 1654 – 1664 
 15. SULTAN KE-8 : LA SIMBATA - ADILIL RAKHIM - OPUTA MOSABUNA yi LEALEA 1664 – 1669 
 16. SULTAN KE-9 : LA TANGKARAJA- DAYANU KAIMUDDIN - OPUTA SANGIA MOSABUNA yi LAKAMBAU 1669 - 1672 
 17. SULTAN KE-10 : LA TUMPAMANA- ZAINUDDIN - SANGIA yi KAESABU ( NCILINCILI ) 1680 - 1688 
 18. SULTAN KE-11 ; LA UMATI- LIYAUDDIN ISMAIL- OPUTA SANGIA yi KOPEA 1688 - 1695 
 19. SULTAN KE-12 : LA DINI - SYAIFUDDIN - OPUTA KABUMBU MALANGA 1695 - 1702------->BAKAL MUNCULNYA  RAJA LIYA KE-1 (BERGELAR ODE) LA ODE YANI 
 20. SULTAN KE-13 : LA RABAENGA- SYAIFUL RIJALI - OPUTA yi BUANA BONE 1702 - 1702 
 21. SULTAN KE-14 : LA SADAHA- SYAMSUDDIN - OPUTA MOSABUNA yi KAESABU 1702 - 1709 
 22. SULTAN KE-16 : LABAENGA – OPUTA yi BUANA BONE, MENJADI SULTAN 7 HARI 
 23. SULTAN KE-17 : LA IBI- NASIRUDDIN- OPUTA MOSABUNA yi LAWALANGKE 1709 - 1711 
 24. SULTAN KE-18 : LA TUMPARASI- MULKHAIRUDDIN ABDUL RASYID - OPUTA MOSABUNA yi JUPANDA 1711 - 1712 
 25. SULTAN KE-19 : LA NGKARIYRIY - SAKIYUDDIN DURUL ALAM- OPUTA SANGIA MANURU 1712 - 1750 -------> BAKAL MUNCULNYA RAJA LIYA KE-2 (BERGELAR ODE) : LA ODE ALI
 26. SULTAN KE-20 : LA KARAMBAU - HIMAYATUDDIN MUHAMMAD SAIDI -OPUTA yi KOO 1750 - 1752 
 27. LA KARAMBAU - HIMAYATUDDIN MUHAMMAD SAIDI -OPUTA yi KOO  (DUA KALI MENJADI SULTAN) 
 28. SULTAN KE-21 : HAMIYMU - SAKIYUDDIN - SANGIA yi WOLOWA 1752 - 1759 
 29. SULTAN KE-22 :LA MAANI-RAFIUDDIN - OPUTA MOSABUNA yi TOBETOBE 1759 - 1760 
 30. SULTAN KE-23 : LA KARAMBAU - HIMAYATUDDIN - MUHAMMAD SAIDI OPUTA yi KOO MOSABUNA yi WASUEMBA 1760 - 1763
 31. SULTAN KE-24 : LA JAMPI- KAIMUDDIN - OPUTA GALAMPA BATU 1763 - 1788 (OPUTA LAKINA AGAMA MANCUANA) 
 32. SULTAN KE-25 : LA MASALUMU -ALIMUDDIN -OPUTA MOSABUNA yi WANDAILOLO 1788 - 1791 
 33. SULTAN KE-26 : LA KOPURU- MUHAYUDDIN ABDUL GAFUR- SANGIA yi LAWALANGKE 1791 - 1799 
 34. SULTAN KE-27 : LA BADARU -DAYANU ASRARUDDIN- OPUTA LAKINA AGAMA ANA 1799 - 1822 
 35. SULTAN KE-28 : LA DANI - MUHAMMAD ANHARUDDIN -OPUTA yi BAALUWU 1822 - 1823
 36. SULTAN KE-29 : MUHAMMAD AYDRUS -MUHAMMAD AYDRUS KAIMUDDIN -OPUTA MOKO BAADIANA 1824 - 1851 
 37. SULTAN KE-30 : MUHAMMAD ISA -MUHAMMAD ISA KAIMUDDIN -OPUTA yi TANGA 1851 – 1871 
 38. SULTAN KE-31 : MUHAMMAD SALIHI -MUHAMMAD SALIHI KAIMUDDIN -OPUTA yi MUNARA 1871 - 1885 
 39. SULTAN KE-32 : MUHAMMAD UMAR MUHAMMAD UMAR KAIMUDDIN SANGIA yi BARIYA 1886 – 1904 
 40. SULTAN KE-33 : MUHAMMAD ASYIKIN -ADILIL RAKHIM -OPUTA ANTARA MAEDANI 1906 - 1911
 41. SULTAN KE-34 : MUHAMMAD HUSAINI -MUHAMMAD HUSAINI DAYANU IKHSANU KAIMUDDIN -OPUTA TALUMBULANA 1914 - 1914, MENJADI SULTAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN 
 42. SULTAN KE-35 : MUHAMMAD ALI - MUHAMMAD ALI KAIMUDDIN - OPUTA yi DALANA UWE 1918 - 1920 
 43. SULTAN KE-36 : MUHAMMAD SYAFIU -MUHAMMAD SAFIUL ANAAMI - OPUTA MOILANA yi WAARA 1922 - 1924
 44. SULTAN KE-37 : MUHAMMAD HAMIDI- MUHAMMAD HAMIDI KAIMUDDIN- OPUTA yi MALIGE 1928 - 1937
 45. SULTAN KE-38 : MUHAMMAD FALIHI -MUHAMMAD FALIHI KAIMUDDIN- OPUTA yi BAADIA 1938 - 1960